Klaatu Barada Nikt NOOOOoooooooooooo…

Contributed by
Aug 27, 2007
<?xml encoding="utf-8" ??>

AIIIIIiiiiiiiieeeeeeeee.

He'd be better as Gort.